RŪPĒS VIENAM PAR OTRU


Nodrošiniet mierīgas vecumdienas kopā ar mums!


Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Auce"

SARC  “AUCE” nodrošina kvalitatīvu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti. 

Kvalitatīva diennakts aprūpe

Aprūpi veic sirsnīgi profesionāļi.

Ārstu pakalpojumi uz vietas

SARC "AUCE" ir pieejams kardiologs, zobārsts, ķirurgs un neirologs, kuri veic veselības stāvokļa kontroli.

2277930

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku sociālo spēju uzlabošana vai atgriešana, lai cilvēks spētu veiksmīgi atgriezties sabiedriskajā dzīvē.

Kultūras programmas un pasākumi

Kopā svinam svētkus, piedāvājam dažādas aktivitātes un izklaides, pulciņus.

Individuālais sociālais darbs

Pēc nepieciešamības piedāvājam individuālu pieeju katram cilvēkam. Sociālais darbs ar ģimenēm vai klientu pārstāvjiem. Kā arī, psihosociālā konsultēšana.

Kvalitatīva pacientu transportēšana

Sadarbībā ar Sanitārā transporta dienestu ir iespējams transportēt pacientus speciāli pielāgotā transportā.

Sazinieties ar mums!

Mūsu kontakti: