Sociālā rehabilitācija

Sociālā rehabilitācija

SARC AUCE piedāvā:

Fiziskās nodarbības (rīta rosme, pastaigas svaigā gaisā, spēles un sporta aktivitātes)

Radošās nodarbības (adīšana, pīšana, gleznošana, zīmēšana, darbs ar materiāliem, veidošana, plastika, u.c.)

Galda spēles

Interešu grupu nodarbības (rotaļu, kustību un dejošanas, mūzikas mīļotāju grupa, u.c.)

Sociālo prasmju treniņš (sadzīves situāciju analizēšana, rīcību plānošana, uzvedība, drošība, noteikumi, kultūra)

Pašaprūpes prasmju apgūšana (apģērbu un apavu kopšana, telpu kopšana, persoīgās higiēnas ievērošana, u.c.)

Pamata prasmju apgūšana (rakstīšana, rēķināšana, lasīšana)

Dzīves prasmju nodarbības (saimniecības darbi, pamatprasmes ar internetu un datoru, naudas lietošana un iepirkšanās, orientēšanās un uzvedība veikalā, u.c.)

Viktorīnas, konkursi, krustvārdu mīklas, mīklu minēšana

Jubilāru sveikšana (muzikālās pēcpusdienas)

Tematiskie pasākumi (Ziemassvētki, Valentīndiena, Līgo, Starptautiskā veco ļaužu diena)

Kultūras pasākumi (teātra un kino apmeklējumi, ekskursijas, izstāžu apmeklējumi)


Sazinieties ar mums!